Lesrooster

Hieronder vind je de link naar ons lesrooster.

Ouder & Kind gym
Deze lessen worden eens per twee weken gegeven door Babs Barnhoorn op zaterdag van 9.00-10:00 uur en van 10:00-11:00 uur in gymzaal Binnenhof. De lesdagen staan vermeld onderaan het lesrooster. 
Voor meer info: babsbarnhoorn@hotmail.com of info@dosnoordwijk.nl

Lesrooster