Algemene voorwaarden

1. Duur van het lidmaatschap  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van ten minste 6 maanden. Het lidmaatschap duurt van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.   

2. Contributieregeling                                

De contributie dient te worden betaald per halfjaar bij vooruitbetaling via automatische incasso. Voor bedragen, zie het lesrooster.  Bij tussentijdse opzegging wordt er geen (gedeeltelijke) contributie terug betaald. De hoogte van het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.  

3. Verplichte kleding                       

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de door de vereniging voorgeschreven sportkleding.

4. Opzeggen lidmaatschap                         

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie. 

5. Statuten en huishoudelijk reglement                           

De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de website.

6. Privacy

De Privacy verklaring staat op de website. Met het ondertekenen van het digitale inschrijfformulier gaat het lid akkoord met de Privacy verklaring.

E-mail: ledenadministratie@dosnoordwijk.nl

Website: www.dos-noordwijk.nl 

Bankrekening : NL82 INGB 0000 7500 03