Opzeggen

In de Algemene Voorwaarden van DOS staat het volgende opgenomen:

4. Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en uiterlijk 1 maand voor afloop van het halfjaar bij de ledenadministratie.

Toelichting

Opzeggen is twee maal per jaar mogelijk, per 1 januari en per 1 juli. Uw opzegging dient uiterlijk 1 maand voor deze data (dus uiterlijk 1 december of 1 juni) te zijn verstuurd aan de ledenadministratie. Opzeggingen die worden ontvangen na die data kunnen niet worden gehonoreerd. De, door u afgegeven, automatische incasso opdracht wordt direct bij het opzeggen ingetrokken.

Opzeggen is alleen schriftelijk of via E-mail mogelijk.
Van opzegging wordt geen bevestiging verstrekt.

Adres: DOS ledenadministratie
Leeuwenhorstlaan 2
2203 BK Noordwijk
ledenadministratie@dosnoordwijk.nl