Contributie

Contributiebedragen
De hoogte van de halfjaarlijkse contributie is afhankelijk van het soort les. De bedragen staan vermeld op het lesrooster. Bij inschrijving wordt de hoogte van de eerste contributie berekend vanaf de inschrijfdatum.

Contributiebetaling
De contributie wordt één keer per halfjaar geïnd (februari en september). Met ingang van 2004 is betaling via automatische incasso voor alle nieuwe leden verplicht. Leden met automatische incasso ontvangen geen rekening.

Inschrijfgeld
Bij inschrijving is éénmalig een bedrag verschuldigd van € 10. Dit bedrag wordt eveneens automatisch geïncasseerd.

Rustende leden
Rustende leden zijn leden die lid willen blijven van de vereniging maar die geen lessen volgen. De contributie voor rustende leden bedraagt € 5,- per halfjaar.