Aanmelden

Als u lid wilt worden van de vereniging, dan kan dit in overleg met de leiding van het desbetreffende uur. Deze zal dan bekijken of er nog plek is in de les. Als de leiding akkoord gaat, dan kunt u zich aanmelden met een inschrijfformulier.
Kinderen zijn van harte welkom bij DOS als zij de leeftijd van drie jaar hebben bereikt met daarbij de voorwaarde dat het kind zindelijk moet zijn.

Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden. U kunt het vervolgens uitprinten, invullen en inleveren bij de leiding.

LET OP! De automatische incasso is verplicht, dus het formulier mag NIET digitaal worden opgestuurd, maar moet, voorzien van uw handtekening (in geval van kinderen: handtekening van ouder of voogd), worden ingeleverd bij de leiding!

Klik hier voor het inschrijfformulier

Klik hier voor de algemene voorwaarden