Opzeggen

Wat is de opzegtermijn?

De lidmaatschapsperiode is 6 maanden. Wil je op tijd opzeggen dan moet je dit doen voordat de halfjaarlijkse contributiefacturen worden verstuurd. Wil je stoppen aan het begin van het kalender jaar mail dan voor eind januari. Wil je stoppen na de zomervakantie mail dan voor eind augustus. Als je opzegt nadat de halfjaarlijkse contributiefacturen zijn verstuurd, dan wordt er geen (gedeeltelijke) contributie terugbetaald. Stuur je opzegging naar ledenadministratie@dosnoordwijk.nlJe krijgt na enige tijd een bevestiging van opzegging. 

Bij opzeggen wordt de automatische incasso van de contributie direct gestopt.