Ereleden benoemd voor verdiensten DOS

Recentelijk zijn Anja en Wil Steenvoorden en Anja Aandewiel benoemd tot erelid als dank voor hun verdiensten voor DOS. Allen zijn al jarenlang aan de vereniging verbonden en DOS is hen zeer erkentelijk voor alles wat ze voor DOS hebben betekend.
Wil en Anja SteenvoordenAnja Aandewiel

Reacties zijn gesloten.